Styrelsen

Styrelsen för verksamhetsåret 2014 ser ut enligt följande.

Ordförande: Crister Hofstedt
Vice Ordförande: Marcus Johansson
Kassör: Anders Ihrfors
Sekreterare: Christofer Järvemo
Ledamot: Robert Johansson
Webmaster: Robert Johansson

Övriga roller:
Revisor: Hannah Ekelin
Revisorsuppleant: Lars Sigfridsson
Valberedning: PO Blomgren, Emma Gereonsson, Gunnel Gereonsson